Стартов пакет 3 клас


1 ч.- 4.04 лв
от 01.10.2016 до 5.06.2017 г
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
математика за
ТАЛАНТИ- 110 уч.ч.
90 уч. часа 20 уч. ч. 444 лв
Обучението е разделено в три модула. Всеки модул завършва с контрола, която се провежда в реално време.
Материали и помагала по математика 20 лв
Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.