Годишни курсове 2 клас

седмични и уикенд
пакетни обучения
от 01.10.2016 до 10.06.2017 г.
СЪБОТНА ПАКЕТНА ПРОГРАМА с 10% остъпка
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
1. математика - 90 уч. ч. 72 уч. часа 18 уч. ч. 365 лв
2. английски език и мултимедия - 65 уч. ч. 55 уч. часа 10 уч. ч. 290 лв
3. рисуване /и материали/ с преподавател Николай Рогачев 60 уч. часа 245 лв
Предимство на пакетното обучение - може да се подреди в рамките на съботния ден!
Всяко дете трябва да идва на обучение с личен таблет!
Децата почиват през ваканциите и на национални празници!