ВРЕМЕНЕН РЕЙТИНГ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" И "ИВАН САЛАБАШЕВ"
ШЕСТИ КЛАС
РЕЙТИНГ  НАД  50%  С ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" -  ПЛОВДИВ
Междинният рейтинг за математически звезди за 2018 год. за 6 клас е излъчен на базата на резултатите
от два престижни математически конкурса:
национален турнир „Черноризец Храбър“ и  национален турнир „Иван Салабашев“
Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на двете състезания е приравнен към 100. 
Това прави състезанията равностойни.
                 
Място Име Училище Град ЧХ ЧХ% ИС ИС% рейтинг
1 Енислав Станиславов Николов СМГ София 140 100.00% 60 100.00% 100.00%
2 Ния Даниелова Димитрова СМГ София 140 100.00% 54 90.00% 95.00%
2 Антон Георгиев Бресковски  107 ОУ София 133 95.00% 57 95.00% 95.00%
2 Георги Николаев Илиев СМГ София 126 90.00% 60 100.00% 95.00%
3 Елица Емилова Башева СМГ София 133 95.00% 54 90.00% 92.50%
3 Симеон Дойчинов Дочев СМГ София 133 95.00% 54 90.00% 92.50%
3 Явор Пламенов Василев СМГ София 133 95.00% 54 90.00% 92.50%
3 Деница Милетиева Василева ПМГ Перник 126 90.00% 57 95.00% 92.50%
3 Теодор Ивайлов Иванов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 119 85.00% 60 100.00% 92.50%
3 Ясен Пламенов Пенчев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 119 85.00% 60 100.00% 92.50%
4 Даниел Йорданов Адамов МГ "Д-р П.Берон" Варна 129 92.14% 54 90.00% 91.07%
5 Борис Ангелов Ангелов СМГ София 126 90.00% 54 90.00% 90.00%
5 Деян Деянов Хаджи-Манич МГ "Д-р П.Берон" Варна 126 90.00% 54 90.00% 90.00%
5 Мария Николаева Дренчева СМГ София 126 90.00% 54 90.00% 90.00%
5 Марин Христов Христов СМГ София 112 80.00% 60 100.00% 90.00%
5 Елена Бойкова Димитрова СМГ София 133 95.00% 51 85.00% 90.00%
6 Мария Атанасова Къчева ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 125 89.29% 54 90.00% 89.64%
7 Стефан Галин Грудов СМГ София 121 86.43% 54 90.00% 88.21%
7 Божидар Стефанов Маринов ЧОУ"Св.София" София 114 81.43% 57 95.00% 88.21%
8 Денимир  Николаев Димитров СМГ София 126 90.00% 51 85.00% 87.50%
8 Николай Йорданов Георгиев   Силистра 119 85.00% 54 90.00% 87.50%
9 Ива Ичевска ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 129 92.14% 48 80.00% 86.07%
9 Марио Иванов Янакиев СМГ София 115 82.14% 54 90.00% 86.07%
10 Йоана Руменова Дончева МГ "Д-р П.Берон" Варна 133 95.00% 45 75.00% 85.00%
10 Борис Велков Гергинов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 119 85.00% 51 85.00% 85.00%
10 Ясен Цветелинов Хорозов СМГ София 119 85.00% 51 85.00% 85.00%
11 Атина Евгениева Генчева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 122 87.14% 48 80.00% 83.57%
12 Теодора Нейчева Тодорова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 113 80.71% 51 85.00% 82.86%
13 Магдалена Вигенина СМГ София 126 90.00% 45 75.00% 82.50%
13 Диян Георгиев Бобев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 119 85.00% 48 80.00% 82.50%
13 Мартин Миленов Тотев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 119 85.00% 48 80.00% 82.50%
13 Румен Константинов Павлов СМГ София 119 85.00% 48 80.00% 82.50%
13 Георги Костадинов Костадинов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 112 80.00% 51 85.00% 82.50%
13 Кристиян Марианов Гьорев СМГ София 112 80.00% 51 85.00% 82.50%
14 Димитър Димитров Христов ПЧМГ София 125 89.29% 45 75.00% 82.14%
14 Тодор Костадинов Демиров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 125 89.29% 45 75.00% 82.14%
15 Симона Бисерова Георгиева МГ "Д-р П.Берон" Варна 136 97.14% 39 65.00% 81.07%
15 Йоана Илчева СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 129 92.14% 42 70.00% 81.07%
15 Светослав Георгиев Развигоров СМГ София 129 92.14% 42 70.00% 81.07%
15 Недко Миленков Нанков МГ "Д-р Петър Берон" Варна 122 87.14% 45 75.00% 81.07%
15 Владимир Бакалов СМГ София 115 82.14% 48 80.00% 81.07%
15 Борис Цветанов Гачевски СМГ София 94 67.14% 57 95.00% 81.07%
16 Давид Цаков СМГ София 126 90.00% 42 70.00% 80.00%
16 Николай Антонов Благов МГ "Д-р П.Берон" Варна 126 90.00% 42 70.00% 80.00%
16 Кръстан Асенов Драганов СМГ София 119 85.00% 45 75.00% 80.00%
16 Борис Алексеев Гудев ПЧМГ София 112 80.00% 48 80.00% 80.00%
16 Александър Гичев СМГ София 105 75.00% 51 85.00% 80.00%
16 Яница Каменова Щерева МГ "Д-р П.Берон" Варна 105 75.00% 51 85.00% 80.00%
17 Теодора Спасова Даскалова СУ "Емилиян Станев" Велико Търново 122 87.14% 42 70.00% 78.57%
18 Румен Любомиров Димитров I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 121 86.43% 42 70.00% 78.21%
19 Ирина Димитрова Берова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 99 70.71% 51 85.00% 77.86%
20 Мартина Пенчова Босева ПЧМГ София 105 75.00% 48 80.00% 77.50%
20 Петър Кирилов Гюзелев СМГ София 119 85.00% 42 70.00% 77.50%
21 Тодор Недев 125 СУ София 118 84.29% 42 70.00% 77.14%
22 Станислав Миленов Петров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 117 83.57% 42 70.00% 76.79%
22 Владислав Тулилов 125 СУ София 110 78.57% 45 75.00% 76.79%
23 Николина Владимирова Радева МГ "Д-р П.Берон" Варна 115 82.14% 42 70.00% 76.07%
23 Стефан Валериев Петров МГ "Д-р П.Берон" Варна 108 77.14% 45 75.00% 76.07%
24 Богдан Маринов Галовски СМГ София 114 81.43% 42 70.00% 75.71%
24 Виктор Ясенов Костадинов ПЧМГ София 114 81.43% 42 70.00% 75.71%
25 Марина Паскалева Апостолова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 119 85.00% 39 65.00% 75.00%
25 Георги Събев СМГ София 112 80.00% 42 70.00% 75.00%
25 Калоян Петров СМГ София 112 80.00% 42 70.00% 75.00%
26 Мия Симеонова Симеонова ПЧМГ София 90 64.29% 51 85.00% 74.64%
27 Борис Светлинов Димитров МГ "Д-р П.Берон" Варна 115 82.14% 39 65.00% 73.57%
27 Ивана Тодорова Иванова СМГ София 101 72.14% 45 75.00% 73.57%
28 Магдалена Генчева 31 СУЧЕМ София 100 71.43% 45 75.00% 73.21%
29 Айан Ердинч Рамадан ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 120 85.71% 36 60.00% 72.86%
30 Йоанна Стоянова Лалева ПЧМГ София 112 80.00% 39 65.00% 72.50%
30 Вихрен Георгиев Наумов МГ "Д-р П.Берон" Варна 105 75.00% 42 70.00% 72.50%
30 Ралица Мартинова Белянова ПЧМГ София 105 75.00% 42 70.00% 72.50%
30 Светослав Красимиров Томов СМГ София 105 75.00% 42 70.00% 72.50%
31 Мартин Василев Костадинов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90 64.29% 48 80.00% 72.14%
32 Георги Тодоров Колев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 118 84.29% 36 60.00% 72.14%
32 Калина Росенова Досева ОУ "Бачо Киро" Велико Търново 118 84.29% 36 60.00% 72.14%
32 Сара Тамбурковска 38 СУ София 118 84.29% 36 60.00% 72.14%
32 Милица Мавродиева Кирякова 128 СУ София 111 79.29% 39 65.00% 72.14%
33 Мира Ивайлова Ганчева ПЧМГ София 89 63.57% 48 80.00% 71.79%
34 Катерина Иванова Тодорова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 122 87.14% 33 55.00% 71.07%
34 Паола Венциславова Николова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 87 62.14% 48 80.00% 71.07%
35 Мартин Светлинов Минев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 106 75.71% 39 65.00% 70.36%
35 Аляра Алканова Махмудова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 99 70.71% 42 70.00% 70.36%
35 Иван Петров Чолаков ПЧМГ София 99 70.71% 42 70.00% 70.36%
36 Любен Любенов Мишев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 119 85.00% 33 55.00% 70.00%
36 Христо Мигленов Гаджев СМГ София 119 85.00% 33 55.00% 70.00%
36 Мартин Николаев Белоперкин МГ "Д-р П.Берон" Варна 112 80.00% 36 60.00% 70.00%
36 Александра Спасова Даскалова СУ "Емилиян Станев" Велико Търново 98 70.00% 42 70.00% 70.00%
37 Александра Игнатова СМГ София 111 79.29% 36 60.00% 69.64%
37 Георги Николаев Димитров МГ "Д-р П.Берон" Варна 111 79.29% 36 60.00% 69.64%
37 Ема Петрова Дилова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 111 79.29% 36 60.00% 69.64%
37 Стефан Ивайлов Стоянов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 111 79.29% 36 60.00% 69.64%
38 Александра Николаева Атанасова 107 ОУ София 89 63.57% 45 75.00% 69.29%
39 Пресиян Радославов Банков МГ "Д-р П.Берон" Варна 115 82.14% 33 55.00% 68.57%
39 Биляна Димитрова Димитрова СМГ София 108 77.14% 36 60.00% 68.57%
39 Ивайло Любомиров Точев ОУ "П.Р.Славейков" Варна 94 67.14% 42 70.00% 68.57%
40 Даниела Ангелчева Иванова I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 121 86.43% 30 50.00% 68.21%
40 Георги Стаматов Добрев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 107 76.43% 36 60.00% 68.21%
40 Емил Емилов Сандев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 107 76.43% 36 60.00% 68.21%
41 Георги Пламенов Георгиев СМГ София 119 85.00% 30 50.00% 67.50%
41 Божидар Михайлов 125 СУ София 112 80.00% 33 55.00% 67.50%
41 Ния Дмитрий Пецева 107 ОУ София 98 70.00% 39 65.00% 67.50%
41 Орлин Кехаяминчев 125 СУ София 91 65.00% 42 70.00% 67.50%
42 Александра Николаева Ветова МГ "Гео Милев" Плевен 111 79.29% 33 55.00% 67.14%
42 Иван Колев Миневски СМГ София 104 74.29% 36 60.00% 67.14%
42 Светослава Светославова Йорданова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 104 74.29% 36 60.00% 67.14%
42 Манол Пламенов Накев СМГ София 97 69.29% 39 65.00% 67.14%
43 Даниел Николаев Йовчев ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 103 73.57% 36 60.00% 66.79%
44 Богомил Розелинов Богомилов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 122 87.14% 27 45.00% 66.07%
44 Емил Миленов Славов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 115 82.14% 30 50.00% 66.07%
44 Преслав Георгиев Георгиев ПЧМГ София 101 72.14% 36 60.00% 66.07%
44 Рая Росенова Раденкова ПЧМГ София 94 67.14% 39 65.00% 66.07%
44 Давид Радославов Бочев Спортно училище Враца 87 62.14% 42 70.00% 66.07%
45 Йоана Йовкова СУ "Св. Софроний Врачански" Пловдив 114 81.43% 30 50.00% 65.71%
45 Александър Иванов Китенов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 107 76.43% 33 55.00% 65.71%
45 Дарина Петрова Господинова ПЧМГ София 100 71.43% 36 60.00% 65.71%
46 Константин Костов Костадинов СМГ София 119 85.00% 27 45.00% 65.00%
47 Марио Векослав Иванов ППМГ, Бургас София 104 74.29% 33 55.00% 64.64%
47 Моника Бисерова Петрова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 97 69.29% 36 60.00% 64.64%
48 Виктор Невенов Чавдаров МГ "Д-р П.Берон" Варна 108 77.14% 30 50.00% 63.57%
49 Роман Антонович Дайн I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 100 71.43% 33 55.00% 63.21%
50 Теодор Томов 125 СУ София 85 60.71% 39 65.00% 62.86%
51 Ванеса Веселинова Селин ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 105 75.00% 30 50.00% 62.50%
51 Момчил Иванов Колев ЧОУ"Св.София" София 98 70.00% 33 55.00% 62.50%
51 Мартин Атанасов Собаджиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 91 65.00% 36 60.00% 62.50%
52 Ева Ангелова Владимирова ЕСПА София 125 89.29% 21 35.00% 62.14%
52 Венислава Станиславова Иванова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 90 64.29% 36 60.00% 62.14%
52 Габриела Милчева Георгиева ОМГ "Акад. К. Попов" Пловдив 76 54.29% 42 70.00% 62.14%
53 Димитър Добромиров Димитров СУ "П.Р.Славейков" Добрич 110 78.57% 27 45.00% 61.79%
54 Георги Пашалиев 125 СУ София 115 82.14% 24 40.00% 61.07%
54 Александър Хай Нгуен СМГ София 94 67.14% 33 55.00% 61.07%
55 Максим  Стефанов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 100 71.43% 30 50.00% 60.71%
55 Йоан Стефанов Илиев СМГ София 93 66.43% 33 55.00% 60.71%
55 Стамена Ангелова Маринчева 107 ОУ София 93 66.43% 33 55.00% 60.71%
56 Александър Любомиров Цанев СУ "Гео Милев" Варна 99 70.71% 30 50.00% 60.36%
56 Кристиан-Николай Бориславов Гичев ОУ "Княз Александър І" Пловдив 106 75.71% 27 45.00% 60.36%
56 Виктория Каренинна Ованнисян СУ "Иван Вазов" Плевен 85 60.71% 36 60.00% 60.36%
56 Ивон Иванова Карачолова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 85 60.71% 36 60.00% 60.36%
57 Антония Христова Николова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 98 70.00% 30 50.00% 60.00%
58 Христо Иванов Дончев ПЧМГ София 90 64.29% 33 55.00% 59.64%
59 Мартин Велизаров Комитски СМГ София 104 74.29% 27 45.00% 59.64%
60 Зария Иванова 125 СУ София 96 68.57% 30 50.00% 59.29%
60 Христо Люцканов 125 СУ София 89 63.57% 33 55.00% 59.29%
61 Иван Георгиев Кръстев СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 102 72.86% 27 45.00% 58.93%
61 Яна Димитрова Димитрова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 88 62.86% 33 55.00% 58.93%
62 Алекс Августиян Паунчев СМГ София 101 72.14% 27 45.00% 58.57%
62 Иван Руменов Транджиев  I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 101 72.14% 27 45.00% 58.57%
62 Алек Яворов Петров ПЧМГ София 94 67.14% 30 50.00% 58.57%
63 Радост Пенчева Бояджиева ОУ "Бачо Киро" Велико Търново 100 71.43% 27 45.00% 58.21%
63 Елена Станиславова Аргирова I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 107 76.43% 24 40.00% 58.21%
63 Антония Мазникова ОУ "Княз Александър I" Пловдив 79 56.43% 36 60.00% 58.21%
64 Димитър Щелянов Апостолов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 92 65.71% 30 50.00% 57.86%
64 Елена Сиракова ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 92 65.71% 30 50.00% 57.86%
64 Димитър Трифонов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 78 55.71% 36 60.00% 57.86%
65 Александър Стоянов 125 СУ София 118 84.29% 18 30.00% 57.14%
65 Нго Май 125 СУ София 76 54.29% 36 60.00% 57.14%
66 Павел Димитров Чохаджиев ПЧМГ София 89 63.57% 30 50.00% 56.79%
66 Иван Николаев Димов ПЧМГ София 75 53.57% 36 60.00% 56.79%
67 Емона Димитрова Илиева НУИ "Добри Христов Варна 102 72.86% 24 40.00% 56.43%
68 Емилия Александрова Овчарова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 115 82.14% 18 30.00% 56.07%
68 Боян Александров Иванов 107 ОУ София 101 72.14% 24 40.00% 56.07%
68 Елиза Мариянова Минкова СУ "Васил Левски" Севлиево 87 62.14% 30 50.00% 56.07%
68 Станимира Тодорова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 87 62.14% 30 50.00% 56.07%
69 Йоана Йорданова Борисова ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 92 65.71% 27 45.00% 55.36%
70 Христо Атанасов ОУ "Драган Манчов" Пловдив 91 65.00% 27 45.00% 55.00%
71 Кирил Цветанов ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 93 66.43% 24 40.00% 53.21%
71 Данислав Атанасов Кичуков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 79 56.43% 30 50.00% 53.21%
72 Катерина Мариянова Митова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 78 55.71% 30 50.00% 52.86%
73 Александър Стефанов Стойчев СМГ София 91 65.00% 24 40.00% 52.50%
73 Любомира Цветанова Станинска ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 91 65.00% 24 40.00% 52.50%
73 Александър Валентинов Ангелов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 98 70.00% 21 35.00% 52.50%
74 Анна-Грейс Станиславова Дачева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 83 59.29% 27 45.00% 52.14%
74 Станислав Върбанов 125 СУ София 97 69.29% 21 35.00% 52.14%
74 Цветислава Петьова Димитрова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 97 69.29% 21 35.00% 52.14%
75 Никола Мартинов Петров 7 СУ "Найден Геров" Варна 96 68.57% 21 35.00% 51.79%
75 Ралица Колчакова 125 СУ София 96 68.57% 21 35.00% 51.79%
75 Стефан Огнянов Равнинов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 24 40.00% 51.79%
76 Михаил Миленов Михайлов ПЧМГ София 87 62.14% 24 40.00% 51.07%
76 Никола Валентинов Ганчев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 80 57.14% 27 45.00% 51.07%
77 Ивана Борисова Сачкова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 85 60.71% 24 40.00% 50.36%
77 Стефани Стоянова Кирязова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 85 60.71% 24 40.00% 50.36%
77 Калоян Красимиров Борисов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 78 55.71% 27 45.00% 50.36%
77 Кристина Павлова Георгиева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 78 55.71% 27 45.00% 50.36%
78 Александра Димитрова Гочева ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 77 55.00% 27 45.00% 50.00%
79 Пламен Бойчев Желев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 90 64.29% 21 35.00% 49.64%
79 Габриела Христова Григорова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 76 54.29% 27 45.00% 49.64%
80 Кристиян Ангелов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 96 68.57% 18 30.00% 49.29%
80 Никол Димитрова Раева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 82 58.57% 24 40.00% 49.29%
81 Мартин Валентинов Манев СУ "П.Р.Славейков" Добрич 81 57.86% 24 40.00% 48.93%
81 Мартин Бориславов Михов МГ "Гео Милев" Плевен 88 62.86% 21 35.00% 48.93%
82 Даниел Живков Желев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 87 62.14% 21 35.00% 48.57%
83 Михаил Михайлов Захариев ПЧМГ София 86 61.43% 21 35.00% 48.21%
84 Вероника Стефанова Станева СУ "П.Р.Славейков" Добрич 78 55.71% 24 40.00% 47.86%
85 Йоан Александров Александров СМГ София 133 95.00% 0 0.00% 47.50%
85 Павел Колев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 84 60.00% 21 35.00% 47.50%
85 Чунг Тханг Нгуен До ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 57 95.00% 47.50%
86 Михаела Огнянова Андонова СМГ София 132 94.29% 0 0.00% 47.14%
86 Павел Матев СМГ София 132 94.29% 0 0.00% 47.14%
86 Теодора Матеева Георгиева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 83 59.29% 21 35.00% 47.14%
87 Мария Теодорова Трайкова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 82 58.57% 21 35.00% 46.79%
87 Станимир Алексеев Стоянов 107 ОУ София 75 53.57% 24 40.00% 46.79%
88 Ралица Трифонова Червенкова ОУ "Йордан Йовков" Варна 81 57.86% 21 35.00% 46.43%
89 Радостин Лозанов Чолаков ОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Барутин 128 91.43% 0 0.00% 45.71%
90 Константин Йорданов Петров ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 78 55.71% 21 35.00% 45.36%
90 Климент Диянов Димов СУ "П.Р.Славейков" Добрич 85 60.71% 18 30.00% 45.36%
91 Даниел Явор Табанлиев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
91 Доротея Иванова Иванова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
91 Иван Георгиев Параскевов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
91 Мартин Димитров Денев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
91 Мартин Стефанов Нейков СМГ София 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
91 Надя Василева Тончева 73 СУ София 126 90.00% 0 0.00% 45.00%
91 Явор Александров Дурев ПЧМГ София 126 90.00% 0 0.00% 45.00%
92 Гео Геов Калфов ПЧМГ София 125 89.29% 0 0.00% 44.64%
92 Радослав Георгиев Дочовски ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 90 64.29% 15 25.00% 44.64%
93 Иван Михайлов Домусчиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 60 42.86% 27 45.00% 43.93%
94 Йоана Стойчева Тилева СМГ София 122 87.14% 0 0.00% 43.57%
94 Моника Тодорова Виденова СМГ София 122 87.14% 0 0.00% 43.57%
94 Ралица Станиславова Йорданова ПЧМГ София 122 87.14% 0 0.00% 43.57%
94 Симона Павлинова Славова СМГ София 122 87.14% 0 0.00% 43.57%
94 Юлиян Славчев СМГ София 122 87.14% 0 0.00% 43.57%
95 Благовеста Динева Бозаджиева ПЧМГ София 121 86.43% 0 0.00% 43.21%
95 Дениз Тунай Потурлиев СУ "Иван Вазов" Плевен 121 86.43% 0 0.00% 43.21%
95 Калина Вескова Сталева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 121 86.43% 0 0.00% 43.21%
95 Мария Тошева 128 СУ София 121 86.43% 0 0.00% 43.21%
96 Николай Георгиев Костадинов СУ "П.Р.Славейков" Добрич 78 55.71% 18 30.00% 42.86%
97 Константин Щерев 125 СУ София 56 40.00% 27 45.00% 42.50%
97 Емануил Емануилов Радославов ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 51 85.00% 42.50%
97 Иван Николаев Велинов ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Нови хан София 119 85.00% 0 0.00% 42.50%
97 Илиян Веселинов Архангелов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 119 85.00% 0 0.00% 42.50%
97 Красимира Бориславова Дочева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 51 85.00% 42.50%
97 Михаела Андонова СМГ София 0 0.00% 51 85.00% 42.50%
97 Никола Владимиров Пенев 125 СУ София 119 85.00% 0 0.00% 42.50%
98 Наталия Стефанова Стефанова СМГ София 118 84.29% 0 0.00% 42.14%
98 Николай Атанасов Иванов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 118 84.29% 0 0.00% 42.14%
98 Симона Анатоли Грудова ПЧМГ София 118 84.29% 0 0.00% 42.14%
98 Александра Миленова Димова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 76 54.29% 18 30.00% 42.14%
99 Димитър Тодоров Стоилов СУ "Св.Климент Охридски" Варна 117 83.57% 0 0.00% 41.79%
99 Катерина Димитрова Димитрова СМГ София 117 83.57% 0 0.00% 41.79%
99 Тея Иванова Иванова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 117 83.57% 0 0.00% 41.79%
100 Валентин Милков 125 СУ София 81 57.86% 15 25.00% 41.43%
101 Волен Любомиров Анов СУ "Иван Вазов" Плевен 115 82.14% 0 0.00% 41.07%
101 Георги Иванов Георгиев СМГ София 115 82.14% 0 0.00% 41.07%
101 Денис Петров Стоянов СМГ София 115 82.14% 0 0.00% 41.07%
102 Елина Евгениева Ковачева СУ "Иван Вазов" Плевен 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
102 Здравко Петров Костов СМГ София 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
102 Стилиян Ангелов Петров   Силистра 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
102 Никола Топлев ОУ "Яне Сандански" Пловдив 79 56.43% 15 25.00% 40.71%
103 Ива Пламенова Митова ОУ "Христо Ботев" Мездра 64 45.71% 21 35.00% 40.36%
103 Радост Железарова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 113 80.71% 0 0.00% 40.36%
104 Адриан Вълчанов Вълчанов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Александра Николова ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Александър Ивов Цветанов МГ Плевен 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Борислав Бойков Попов ПЧМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Веско Спасов 163 ОУ София 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Георги Росенов Георгиев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Даниел Даниелов Петров ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Дарина Венциславова Павлова СМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Дарина Константинова Маркова ПЧМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Илина Миланова Миланова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Йоана Николаева Леви ПЧМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Калоян Петков СМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Лъчезар Мирославов Маринов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Никола Дерменджиев СМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Петър  Христов Желев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Преслава Христофорова Христова ОУ"Н.Икономов" Разград 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
104 Христиан Николаев Тошев СМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
104 Християн Деянов Минов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
105 Анна Веселинова Лалова СУ "Иван Вазов" Плевен 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Даниел Иванов 125 СУ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Дара Василева Неделчева СМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Магдалена Тонева Тонева ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Михаила Ивайлова Братанова ПЧМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Нели Цоканова СМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
105 Ния Едуард Хайрабедян ПЧМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
106 Александър Илиев Куков СМГ София 110 78.57% 0 0.00% 39.29%
106 Боян Константинов Трендафилов ПЧМГ София 110 78.57% 0 0.00% 39.29%
106 Мария Христова Маринова ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 68 48.57% 18 30.00% 39.29%
107 Златан Николов Николов СУ "Димитър Талев" Добрич 109 77.86% 0 0.00% 38.93%
107 Лора Яворова Пандова ЧЕУ "Малкият принц" Варна 109 77.86% 0 0.00% 38.93%
107 Таня Маринова Лавчева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 109 77.86% 0 0.00% 38.93%
108 Анастасия Динова 4 ОУ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Боримир Момчилов Георгиев СМГ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Васко Недков Воденичаров ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 73 52.14% 15 25.00% 38.57%
108 Веско Спасов 163 ОУ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Евелина Александрова Ангелова МГ "Д-р П.Берон" Варна 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Елисавета Красимирова Георгиева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Калоян Миленов Димитров СМГ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Константин Кръстев 125 СУ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Наталия Стоянова Зубева СМГ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
108 Николай Георгиев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
109 Ванеса Веселинова Димитрова   Силистра 107 76.43% 0 0.00% 38.21%
109 Михаил Пламенов Иванов ОУ "П.Р.Славейков" Варна 79 56.43% 12 20.00% 38.21%
110 Георги Стоянов Гатев ОУ "Стефан Пешев" Севлиево 57 40.71% 21 35.00% 37.86%
110 Дара Данкова Георгиева ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
110 Мира Георгиева Калчева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
110 Михаил Михайлов Добрев   Силистра 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
111 Александър Боянов Добренов СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
111 Борис Галинов Георгиев СМГ София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Велимир Борисов Арабаджиев СМГ София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Владимир Радославов Тодоров СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
111 Даниел  Даниелов Петров ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Дениз Тунай Потурлиев СУ"Иван Вазов" Плевен 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Емил Росенов Байчев СМГ София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Жасмина Величкова Киселкова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Илиян Архангелов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Коста Иванов Илев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
111 Мартин Антонов Александров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 70 50.00% 15 25.00% 37.50%
111 Мартин Петков 125 СУ София 56 40.00% 21 35.00% 37.50%
111 Милен Мартинов Вучев СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
111 Михаил Петков Михов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Михаил Пламенов Паскалев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Натали Димитрова Бекярова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Ниа Даниел Новоселски ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Николай Георгиев Цветанов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Огнян Ясенов Минов СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
111 Радостин Радостинов Железчев СМГ София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
111 Христо Николаев Генчев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
112 Виктор Бориславов Борисов СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
112 Георги Петров Цонев ПЧМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
112 Тодор Калинов Романов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
113 Виктория Димитрова 128 СУ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Георги Илианов Илиев 18 СУ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Гергана Добромирова Добрева ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Дамяна Георгиева 107 ОУ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Евелина Даниелова Костадинова 133 СУ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Лилия Христова Господинова СУЕО "А.С.Пушкин" Варна 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Мартин Павлов Соколов СМГ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Радостин Железчев СМГ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
113 Янислава Преславова Петрова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
114 Велислав Росенов Въглев СУ "Иван Вазов" Плевен 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
114 Никола Христин Хараланов СМГ София 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
115 Белослава Иванова Жекова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Димитър Траянов Петров СМГ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Йоана Благовестова Ангелова  ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Лъчезар Станилов 150 ОУ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Методи Кирилов Алексиев 30 СУ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Момчил Дамянов СМГ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
115 Стефания Венциславова Димитрова ОУ "П.Р.Славейков" Варна 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
116 Виктория Боянова Бонева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Димитър Трендафилов СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Ева Димитрова Торбова ЧСУ  Симеон Велики София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Ивайла Христова Цветанова ПЧМГ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Иванина Венциславова Вълкова СМГ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Кирил Давидов Колев ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Кристиан Николаев 125 СУ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Мартин Мартинов Патриков СМГ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
116 Янко Петров Янков ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
117 Богомил Ивайлов Кастелиев 107 ОУ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
117 Георги Славов СУ „Св. Климент Охридски” Ямбол 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
118 Александър Пламенов Йорданов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Богомил Ивайлов Кастеллиев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Василиа Йорданова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Даниел Янков Станчев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Димитър Трянов Петров СМГ София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Доротея Владимирова Добрева   Силистра 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
118 Калина Анатолиева Колева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Константин Кръстев 125 СУ София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Коста Иванов Илев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Мария Ганелиева Русинова  СМГ София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Мартин Боянов Цековски СМГ София 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
118 Мирена Колева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Никол Атанасова Николова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Никола Зафиров СМГ София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Радостин Янков ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
118 Теодор Анатоли Петков ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
119 Борис Деянов Драголов СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
119 Василена Емилова Христова ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Варна 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
119 Габриел Бенатов 125 СУ София 76 54.29% 9 15.00% 34.64%
119 Елена Даниелова Барутева ПЧМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
119 Иан Стефанов Каймаканов 4 ОУ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
119 Кристиан Руменов Иванов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 69 49.29% 12 20.00% 34.64%
119 Теодор Иванов Тодоров СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
119 Теодора Илианова Шаламандова I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
120 Андрей Крумов Петров СМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Боряна Стефанова Минчева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Велизар Диянов Валентинов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Габриел Венцеславов Кушев ОУ "Стоян Михайловски" Варна 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Джан Йозджан Расим ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Златин Божидаров Златинов ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Константин  Димитров Илиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Лев Валентин Нечкалюк ПЧМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Свилена Свиленова Петкова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
120 Яна Тодорова Тодорова СМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
121 Антон Василев Димитров  ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково  95 67.86% 0 0.00% 33.93%
121 Виктор Бойчев Захаринов ПМГгр.Перник Перник 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
121 Георги Георгиев Георгиев ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
121 Георги Димитров Фиданов 22 СУ София 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
121 Марио Юлиянов Димитров ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
121 Румен Димитров Анастасов II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
122 Александра Савова СМГ София 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
122 Виктория Алексиева Чиликова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
122 Елена Ангелова Ангелова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
122 Емилия Емилова Симеонова СМГ София 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
122 Иван Сергеев Кондилов СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
122 Мартин Йотов СМГ София 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
123 Борис Ненчев Смилов ПЧМГ София 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
123 Даниел Димов Дренчев ЧОУ Света София София 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
123 Карина Иванова Георгиева 7 СУ "Найден Геров" Варна 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
123 Кирил Бориславов Войнов VIII СУ "Арсени Костенцев" Благоевград 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
124 Васил Симеонов Чепишев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
124 Волен Василев Ирманов СУ "Васил Левски" Севлиево 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
124 Елена Славова 125 СУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
124 Никола Славчев Чочанов СМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
125 Вяра Николаева Атанасова ОУ "Яне Сандански" Пловдив 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Даниел Любомиров Иванов 125 СУ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Иван Георгиев Станков ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Иван Постолов 125 СУ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Константин Юриев Николов МГ Плевен 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Кристиан Венцеславов Христакиев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Лъчезар Иванов Митев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Марияна Емилова Лозева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Мартин Димитров Щилянов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Мирена Станимирова Колева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
125 Михаил Петров Георгиев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Момчил Видолов ОУ "Княз Александър I" Пловдив 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
125 Надя Паскалева Паскова ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Нели Цоканова СМГ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Николай Дидилецов СМГ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Николай Йорданов Караиванов I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
125 Павел Владимиров Матев СМГ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Румяна Георгиева Анастасова II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
125 Симона Славова СМГ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
125 Станимира Петрова 145 ОУ София 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
126 Валентин Тодоров Вълков 7 СУ "Найден Геров" Варна 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
126 Деница Георгиева Стефанова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
126 Евгени Тролиев ЧОУ"Св.София" София 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
126 Йордан Данаилов Иванов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
126 Любомир Илков Витанов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
127 Александър Христов 128 СУ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
127 До Чинг Тханг Нгуен ЧОУ Света София София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
127 Ева Донсузова 125 СУ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
127 Жени Живкова Гавраилова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
127 Инна Колева Ганкова СУ "Васил Левски" Севлиево 75 53.57% 6 10.00% 31.79%
127 Карина Димитрова Господинова СУ "Иван Вазов" Плевен 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
128 Преслава Бисерова Петрова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
128 Теодор Руменов Тодоров   Силистра 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
129 Божидар Светлозаров Драгомиров ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
129 Виктория Векова 145 ОУ София 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
129 Деян Георгиев Ботев ПМГ Перник 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
129 Ида Стоянова 145 ОУ София 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
129 Мария Георгиева Славова СУ "Д-р Петър Берон" Тополовград 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
130 Антония Диянова Рачева ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Виктория Атанасова 125 СУ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Даниела Иванова Кременска ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Емилия Георгиева Чукалева ПЧМГ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Мариела Сами Мустафа МГ "Д-р П.Берон" Варна 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Петър Петров Петров   Силистра 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
130 Теодор Росенов Иванов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
131 Кристиян Красимиров Атанасов  СУ "Иван Вазов" Плевен 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
131 Енис Айдън Нури ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
131 Ивайла Емилова Иванова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
131 Ивайло Йорданов Попов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
131 Исмет Метин Исмет ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
132 Борил Христов Христов НУИ "Добри Христов" Варна 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Василена Пенчева 125 СУ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Виктория Манолова Манолова МГ Плевен 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Дамян Радостинов Тодоров ПЧМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
132 Даниел Георгиев Запрянов СМГ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Денис Владиславов Божков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Десислава Пламенова Маркова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Димитър Живков Жеков ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Емануела Илиянова Владимирова ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 42 30.00% 18 30.00% 30.00%
132 Калоян Владимиров Петков СМГ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Калоян Марио Бировски МГ Плевен 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Константин Константинов Томов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Кристиан Людмилов Николов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Лъчезар Пламенов Паскалев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Радостин Спасов Костов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
132 Рефик Рефик Тефик СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Симеон Стефанов Стефанов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 София Захариева Манахова ЧЕСОУ "Д.Тенеди" София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Стефани Пламенова Антонова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
132 Теодора Миленова Колева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
132 Християн Драгомиров Великов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
132 Христо Начков Божков ПМГ Перник 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
133 Александър Илиев 55 СУ София 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Антон Стоянов 4 ОУ София 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Гергана Сугарева 125 СУ София 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Деян Тодоров Тасев ПМГ Перник 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Ивайла Владимирова Владимирова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Константин Бориславов Тренчев СУ "Васил Левски" Велинград 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Радосвета Росенова Паскова СУ"Св.Клим.Охридски" Добрич 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
133 Радослава Димитрова Чавеева II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
134 Борислав Миленов Петров ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
134 Зейнаб Сами Мустафа МГ "Д-р П.Берон" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
134 Йордан Кръстев 125 СУ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
134 Мария Добромирова Дойчева ОУ "П.Р.Славейков" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
134 Мария Мирославова Иванова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
135 Нели Тенчева Тенчева ОУ "Христо Смирненски" Хасково 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
135 Преслава Диянова Димитрова ЧСУ"Леонардо да Винчи" Добрич 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
135 Самуил Бориславов Марков 138 СУ София 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
135 Теодор Мирославов Тодоров ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
136 Александра Данаилова Динева ОУ "П.Р.Славейков" Варна 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Александра Калинова Сашева ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Виктория Гуглина  125 СУ София 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Данил Славчев Стойков СОУ "Васил Левски" Хасково 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Любена Юлиянова Вълева СУ "Иван Вазов" Плевен 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Мартина Мартинова Иванова   Силистра 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
136 Тихомир Николаев Нинов СУ "Иван Вазов" Плевен 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
137 Асен Стойков ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
137 Габриела Деянова Панайотова ОУ "Цар Симеон I" Варна 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
137 Кирил Вилиславов Танов СУ "Иван Вазов" Плевен 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
137 Мартин Цветанов Давидков ПЧМГ София 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
137 Никол Лазарова Лазарова ОУ "П.Р.Славейков" Варна 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
137 Никола Ангелов 125 СУ София 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
138 Андрей Съчков 128 СУ София 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Габриела Петрова Ганчева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Димана Борисова Шахова 22 СУ София 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Димитър Красимиров Исаков ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" Смолян 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Зорница Красимирова Йорданова ОУ "Христо Ботев"  Черноморец 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Катерина Красимирова Борисова СУ "Иван Вазов" Плевен 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Манол Илиянов Каракехайов СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Мария Георгиева Янева ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Марияна Емилова Лозева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
138 Христина Валентинова Иванова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
139 Александър Пенчев Георгиев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Берк Месут Акреп ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Василена Василева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Вела Иванова Вълева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Весела Щерева Добрикова СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Виктория Цветанова Тулина 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Георги Йорданов Йорданов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Георги Любомиров Георгиев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Диляна Димитрова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Елисавета Красимирова Георгиева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Живко Георгиев Нушев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Живко Иванов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Жулиета Христова Стефанова ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Ивайло Ивайлов Спасов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Иван Борисов Иванов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Иван Иванов Николов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Калин Стоянов Червенков ОУ "Климент Охридски" Бургас 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Калина Кирчева 125 СУ София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Кристиян Михайлов Митков МГ Плевен 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Лора Едуард Фенерджиян ОУ "П.Р.Славейков" Варна 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Мария Ангелова Янкова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Петър Емилов Бръснаров ПЧМГ София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Петър Иванов Петров ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Варна 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
139 Петър Трифонов 125 СУ София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Стефан Емилов Краев СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Томас Христофър Йорданов Енчев ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Християн Мартинов Иванов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
139 Християн Николаев Тошев СМГ София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
140 Александър Бисеров Кънчев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
140 Виктор Янков Василев ПМГ "Акад. Боян Петканчин"  Хасково 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
140 Пламен Димитров Дяков СУ"Св.Клим.Охридски" Добрич 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
141 Вяра Павлова Троянска ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
141 Деян Ялъмов 138 СУ София 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
141 Клементина Даниелова Георгиева ОУ "Христо Ботев"  Черноморец 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
141 Симона Валентинова Симеонова 7 СУ "Найден Геров" Варна 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
142 Александра Пламенова Стойчева 17 СУ София 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
142 Александър Радков ЧОУ"Св.Кл.Охридски" София 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
142 Виктория Бисерова Ячева ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
142 Теодор Светлозаров Иванов   Силистра 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
143 Александра Георгиева Тилева СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Борислав Петров Башев СУ "Васил Левски" Хасково 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Драгостин Любомиров Иванов СМГ София 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Иван Георгиев Тодоров ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Йордан Мартинов Стоянов СУ "Сава Доброплодни" Шумен 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Калина Георгиева Меджидиева 17 СУ София 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Крум Цветанов Крумов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Марина Неделчева 128 СУ София 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
143 Николай Андриянов Колев СУ "Иван Вазов" Плевен 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
144 Александра Михайлова Николова ПМГ "Иван Вазов" Добрич 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Божидар Пламенов Пенков СУ "Васил Левски" Севлиево 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Виктор Петров ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Георгия Маркова ЧСУсРЧЕО "ЕСПА" София 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Лора Ованес Твапанян СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Ния Ивова Жисова ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
144 Тодор Тодоров Кордовски СМГ София 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
145 Инес Кирилова Иларионова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
145 Кристиан Станиславов Василев СУ "Димчо Дебелянов" Бургас 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
145 Никола Георгиев Онтев  ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
146 Атанас Найденов Петров 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Бойко Ивов Краевски СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Борис Иванов Топалов ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Виктор Захариев СМГ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Виктор Кирилов Тарашев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Виктория Християн Димитрова 128 СУ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Габриела Мирославова Христова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Габриела Ставрева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Гергана Мирославова Димитрова ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Гергана Тонева СМГ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Димитър Тодоров Бакалски ПМГ "Константин Величков" Пазарджик 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Емил Дианов Петров ОУ "Христо Ботев" Мездра 56 40.00% 6 10.00% 25.00%
146 Емилия Петрова Петрова МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Ивайло Попов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Ивайло Стоянов Балев  СУ "Максим Горки" Стара Загора 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Иван Борисов Коджабашев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Ина Веселинова Молова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Йешим Касим Сербест СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Йордан  Костадинов СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Йордан Георгиев Иванов СУ "Димчо Дебелянов" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Калоян Людмилов Средков СМГ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Константин Димитров Илиев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Лазар Петров Веселинов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Момчил Богданов Видолов ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Надежда Иванова Георгиева ЧОУ"Дрита" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Невена Дойнова Трифонова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Никола Ангелов Тинчев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Никола Ивайлов Войнов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Никола Нейчев 18 СУ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Никола Пенев 125 СУ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Патрик Йорданов Каменов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Петър Ангелов Заемджиков ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Пресиян Недков Недев ОУ "Захари Стоянов" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Преслав Аспарухов Великов  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Радост Димитрова Железарова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Ралица Бисерова Дурева СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Ралица Станиславова Йорданова ПЧМГ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Рая Николаева Асеникова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Роман Виталиевич Янко ОУ "П.Р.Славейков" Варна 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
146 Румен Димитров Анастасов II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Савина Василева Стоянова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Светлана Пламенова Михайлова МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
146 Тодор Мирославов Манджуков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
147 Габриела Веселинова Златкова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
147 Гергана Стоянова Хрисулева ОУ "Пейо Яворов" Бургас 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
147 Пресиана Ивайлова Цветанова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
148 Вяра Иванова Граматикова ОУ "Любен Каравелов" Хасково 68 48.57% 0 0.00% 24.29%
148 Калоян Илков Панов ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" Смолян 68 48.57% 0 0.00% 24.29%
148 Никола Калоянов Стоилов СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 68 48.57% 0 0.00% 24.29%
149 Борислава Евгениева Хаджиева СУ "Отец Паисий" Смолян 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
149 Зейнеп Сабриева Халилова СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
149 Лилия Василева Тодорова СУ "Д-р Петър Берон" Хасково 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
149 Михаил Димитров Михов СУ "Васил Левски" Севлиево 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
150 Ирен Красимирова Игнатова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
150 Стефания Стефанова Тодорова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
150 Теодор Георгиев Узунов ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
151 Ата Темур ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
151 Димитър Маринов 138 СУ София 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
152 Мая Малинова Сариева СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
152 Симона Латева Георгиева ОУ "Христо Смирненски" Хасково 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
152 Стефан Феликс Кабаков СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
153 Алекзандър Йорданов Игнатов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Александър Ангелов Петров ПЧМГ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Александър Илиянов Апостолов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Александър Пламенов Пунчев ЧЕСОУ "Дорис Тенеди" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Анастасия Василева Треновска МГ Плевен 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Анастасия Тонева СУ "Христо Смирненски" Оброчище 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Асен Мирославов Методиев  ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
153 Борис Николов Николов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Борис Чавдаров Здравков ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Борислав Николаев Петков СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Виктор Тодоров Георгиев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Виктор-Александър Ивелинов Раданов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Виктория Стоянова Борова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Даниел Георгиев Илиев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Димитър Христов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Димо Стоянов Димов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Емил Емилов Йончев ПЧМГ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Ивайло Николаев Николов СУ "Васил Левски" Севлиево 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
153 Калоян Светлинов Нейков ОУ "Алеко Костадинов" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Красимира Тодорова Кръстева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Кристиан Красенов Петров ОУ "П. Р. Славейков" Варна 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Лазар  Загорлиев СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Люба Мирославова Стефанова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Любомир Илков Витанов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Маги Георгиева  Стоева ОУ "Яне Сандански" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Мария Борисова Ганева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Момчил Янков Янков ОУ"В.Левски" Разград 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Петър Росенов Петров ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Петър-Александър Славчов Борисов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Пламен Асенов  Илиев ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Тома Николов Буров 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Хелин Шалкироглу 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Християн Ангелов Пенчев  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
153 Християна Николова Бажданова ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
154 Виктория Ивайлова Тодорова СУ "Никола Войводов" Враца 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
154 Даника Николаева Алексиева СУ "П.Р.Славейков" Добрич 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
154 Илин Георгиев Илчев ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
154 Мартин Борислав Божилов ЧОУ Света София София 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
154 Мартин Николов Вълев   Силистра 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
155 Валентина Валентинова Илиева СУ "Отец Паисий" Монтана 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
155 Даниел Добринов Добрев ОУ "Ран Босилек" Габрово 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
156 Кристиян Ранчев 128 СУ София 60 42.86% 0 0.00% 21.43%
156 Слав Любомиров Бояджиев 107 ОУ София 60 42.86% 0 0.00% 21.43%
157 Ева Илиян Тихова  112 ОУ София 59 42.14% 0 0.00% 21.07%
157 Елеонора Сергеева Цекова ОУ "Христо Ботев" Мездра 59 42.14% 0 0.00% 21.07%
157 Стефан Георгиев Стефанов ОУ "Христо Ботев" Добрич 59 42.14% 0 0.00% 21.07%
158 Валентин Веселинов Хесапчиев СУ "Васил Левски" Севлиево 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
158 Ивайло Трендафилов Кабов ОУ "Христо Смирненски" Хасково 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
158 Ина Стоянова Вутова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
158 Никола Ивов Стефанов ОУ "Йордан Йовков" Варна 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
158 Николай Николаев Кръстев   Силистра 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
158 Теодор Иванов Василев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
159 Александър Иванов Иванов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
159 Георги Тодоров Тодоров ОУ "Христо Смирненски" Хасково 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
159 Николай Цветомиров Стефанов ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
159 Николета Ангелова Димитрова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
159 Петър Георгиев Вълев СУ "Васил Левски" Севлиево 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
159 Цветомир Маринов Русев СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
160 Александра Ивайлова Кольова ОУ "Никола Й. Вапцаров" Селановци 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Андрей Методиев Ежков 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Боян Ивов Маринов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Виолета Димитрова Динева V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Даниел Светлозаров Джуров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Дея Димитрова Михова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
160 Елена Иванова Иванова ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Емилиян Стефанов 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Ивет Иванова Иванова ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Калоян Димитров 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Костадин Митков Иванов СУ "К. Константинов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Леа Горанова Генчева ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Леда Неделчева Неделчева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Лора Ивайлова Декова ПЧМГ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Любомира  Руменова  Любенова ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Мари Саркис Алтънджиян ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Милица Лазарова ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Милотин Венелинов Велев СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Момчил Костадинов Христов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Наталия Светозарова Недялкова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Павел Ивайлов Йосифов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
160 Петя Милкова Шаркова ОУ "Христо Смирненски" Раковски 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Радостина Тодорова Бочукова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Ралица Людмилова Милкова VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Свилена Петкова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Силвия Пенева Стайкова ОУ "Христо Смирненски" Хасково 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
160 Симеон Иванов Иванов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Симона Ангелова Ангелова ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Стоян Тихомиров Делев V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
160 Филип Николаев Димитров ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
160 Христиана Красимирова Недялкова ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
161 Денислав Станиславов Станев ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Габрово 55 39.29% 0 0.00% 19.64%
162 Мартин Йорданов Тодоров ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
162 Моника Симеонова Георгиева  IV ОУ "Д. Дебелянов" Благоевград 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
162 Преслав Мирославов Петков СУ "Иван Вазов" Плевен 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
162 Радина Ивова Иванова СУ "Васил Левски" Хасково 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
163 Божидар Красимиров Христов СУ "Иван Вазов" Мездра 53 37.86% 0 0.00% 18.93%
163 Никола Недялков Димов ОУ "Христо Смирненски" Хасково 53 37.86% 0 0.00% 18.93%
164 Лилия Николаева Симова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 52 37.14% 0 0.00% 18.57%
164 Хазел Мюмюн Мехмедемин СОУ "Васил Левски" Хасково 52 37.14% 0 0.00% 18.57%
164 Цвети Георгиева Вълкова ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 38 27.14% 6 10.00% 18.57%
165 Георги Иванов Пеев СУ "Димчо Дебелянов" Бургас 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
165 Деница Николова Петрова   Главиница 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
165 Кристиян Атанасов Калеканов ОУ "Христо Смирненски" Хасково 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
165 Теодора Калинова Монова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
166 Пламен Людмилов Попов СУ "Иван Вазов" Плевен 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
167 Айча Бюлент Ахмед ОУ"Н.Икономов" Разград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Алеко Ивайлов Нешев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Ана Викторова Лимонова СУ "Свети Софроний Врачански" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Анастасия Георгиева Влахова СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
167 Васил Стойчев Точев СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Велина Димова Митева VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Виктор Делянов Лилов СМГ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Виктор Желев Димитров V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Виктор Павлов Данаилов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Вилиан Росенов Емилов 78 СУ София 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
167 Владимир Йорданов Тотев ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Гергана Паулена  Георгиева 51 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Грета Тодорова Пантелеева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Дамяна Георгиева Георгиева 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Димана Димова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Драгомир Николаев Митев VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Елисавета Ангелова Тинчева 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Илхан Метин Али СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Калоян Владимиров Станев ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Камелия Красимирова Желева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Кристина Владимирова Елезова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Любен Любенов Карбанов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Магдалена Златомирова Панкова  СУ "Максим Горки" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Маргарита Иванова Гроздева СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Мартин Петров Петров ОУ"Н.Икономов" Разград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Мартин Пламенов Герчев ОУ "Йордан Йовков" Варна 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
167 Михаил Маринов 125 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Никита Стоименов Стефанов ОУ"В.Левски" Разград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Никола Рафаилов Пичиков ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Николай Здравков Димитров СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Николай Златков Златев СУ "Райчо Каролев" Габрово 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
167 Ния Бориславова Петлешкова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Пресияна Добромирова Стефанова СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Росен Пламенов Райчев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Рослана Пламенова Йорданова ОУ "Христо Ботев" Мездра 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
167 Симеон Стоянов Станчев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Стелиян Павлов Атанасов СУ "К. Константинов" Сливен  0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Стелла Диянова Славова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Стефан Георгиев Кожухаров 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Стефан Пламенов Добрев ПМГ "Константин Величков" Пазарджик 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Теодор Сергеев Пацов МГ Плевен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
167 Христиана Николова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
168 Кристиян Георгиев Стоилов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 48 34.29% 0 0.00% 17.14%
169 Ачелия Мюмюн Мюмюн СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 47 33.57% 0 0.00% 16.79%
169 Ерин Кямил  4 ОУ София 47 33.57% 0 0.00% 16.79%
169 Илиян Данаилов Иванов   Силистра 47 33.57% 0 0.00% 16.79%
170 Кристина Йосифова Радева ОУ "Христо Ботев" Добрич 46 32.86% 0 0.00% 16.43%
170 Мариян Маринов Петков ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 46 32.86% 0 0.00% 16.43%
171 Стела Николаева Топалова СУ "Васил Левски" Хасково 43 30.71% 0 0.00% 15.36%
172 Александър Данаилов Вачков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Александър Светославов Славчев ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Антоан Стоянов Дончев ОУ "Черноризец Храбър" Варна 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Валентин Станиславов Няголов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Виктория Лъчезарова Видева ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Владислав Георгиев Василев ОУ "Цар Симеон І" Варна 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Гергана Красимирова Лазарова ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Доброслав Миленов Стамов СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Доника Росенова Русева  СУ "Максим Горки" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Елиза Емилова Христова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Ива Руменова Иванова ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Ивелин Мартинов Филипов V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Илиян Синапов 125 СУ София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Калин Божидаров Атанасов МГ Плевен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Калоян Димитров Гачев ОУ "Любен Каравелов" Хасково 42 30.00% 0 0.00% 15.00%
172 Кристиян Иларионов Дочев ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Леа Гошева Гочева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Маргарита Ивайлова Беловска ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Марин Венциславов Николов ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Мария Димитрова Моллова  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Мартин Мариянов Христов СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Миа Христова Апостолова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Минчо Динков Славейков СУ "Христо Ботев" гр. Джебел 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Михаела Николова Колчагова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Михаил Цветомиров Цанков ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Моника  Адамова СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Никол Радославова Петрова V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Никола  Караданов СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Николай Ивайлов Младенов СМГ София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Нина Пламенова Луканова СУ "Никола Войводов" Враца 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Павел Любомиров Желев ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Светомир Венциславов Коев ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Симона Светлинова Станиславова ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 42 30.00% 0 0.00% 15.00%
172 Таня Василева Георгиева ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
172 Цветина Димитрова Каменова ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 18 30.00% 15.00%
173 Иван Василев Филков ОУ "Йордан Йовков" Варна 41 29.29% 0 0.00% 14.64%
173 Теодор Ивайлов Тодоров ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 41 29.29% 0 0.00% 14.64%
174 Николай Георгиев Георгиев ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 40 28.57% 0 0.00% 14.29%
175 Еляй Енвер Енвер СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 39 27.86% 0 0.00% 13.93%
176 Арзу Таасим Мустафа   Главиница 38 27.14% 0 0.00% 13.57%
177 Алейна Бехрин Хасанова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Алесия Владов СУ "Никола Войводов" Враца 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Атила Гюлтекин Сютджу СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Ая Викторова Кожухарова ОУ "Проф. Иван Батаклиев" Пазарджик  0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Велизар Диянова Валентинова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Весела  Тошева СУ "Свети Паисий Хилендарски" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Владимир Деянов Неделчев ОУ"Н.Икономов" Разград 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Георги Иванов Стоилов ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Георги Светланов Гецов 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Дамла Ирфан Рейхан ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Даная Алейдин Чауш СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Даниел  Стоянов Петришки ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Десислава Маринова Маринова  СУ "Максим Горки" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Елица  Спасова СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Емил Параскевов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Иван  Даленски СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Иво Ивов Стоянов СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Марио Киров  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Мария Минчева Николова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Мая Даниел Денчева ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Мила Пламенова Петрова ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 35 25.00% 0 0.00% 12.50%
177 Михаела Димитрова Ангелова СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Никола Петров Драгиев  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Петър Милков Миланов 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Преслава Михайлова Михалева II ОУ "П. Р. Славейков" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Ралица Петрова Рашкова ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 15 25.00% 12.50%
177 Симона Бориславова Трифонова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
178 Йоан Леонардов Митев ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 34 24.29% 0 0.00% 12.14%
179 Александра Крумова Крумова ОУ "Никола Й. Вапцаров" Селановци 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Анастасия Стефанова Стоянова ПЧМГ София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Василена Красимирова ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Виктор Емиров Ангелов 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Габриела Господинова Иванова II ОУ "П. Р. Славейков" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Георги Светославов Катушев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Данила Салиева ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Деница Георгиева Арабова ОУ "Проф. Иван Батаклиев" Пазарджик  0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Дилян Христов Димитров ОУ "Христо Ботев" Габрово 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
179 Димитър Тенев Георгиев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Добрин Пейчев ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Еда Селяхтин Юсеин СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Емил Емилов Димов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Жанет Здравкова Баларева 17 ОУ София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Иво Стилиянов Георгиев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Любомир Владимиров Романов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Малена Николаева Кирова ОУ "Васил Левски" Враца 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Мария Генова Бикова II ОУ "П. Р. Славейков" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Мила Ангелова Панайотова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Милица Росенова Тотева 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Надежда Кръстева Кирилова ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Рая Александрова Геогиева 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Симона Симеонова Берчева ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Станислав Костадинов ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Филипа Пламенова Петкова ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Цветомир Мирославов Милчев ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 12 20.00% 10.00%
179 Яница Мартинова Камбушева СУ "Иван Вазов" Плевен 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
180 Моника Тихомирова Михова СУ "Васил Левски" Севлиево 26 18.57% 0 0.00% 9.29%
181 Борис Станилов Станилов ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Денис Стефанова Стефанова ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Деян Асенов Петрунов СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Добромир Костадинов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Емилия Данаилова Георгиева ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Иван Иванов Йорданов 1 СУ "Св. Седмочисленици" Търговище 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Ивана Георгиева Пекова СУ "Христо Ботев" Враца 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Кристиан Калоянов Попов СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Кристина Радева ОУ "Христо Ботев" Добрич 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Мария Татянова Денова ОУ "Васил Левски" Враца 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Мони Емилов Попов ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Николай Николов ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Ния Данаилова Славова СУЕО "Ал. С. Пушкин" Варна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Петър Мирославов Иванчев СУ "Иван Вазов" Мездра 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
181 Сехер Мустафа Сюлейман ОУ " Христо Смирненски" с. Рогозче, общ. Джебел 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
182 Божидар Красимиров Георгиев ОУ "П.Р.Славейков" Варна 19 13.57% 0 0.00% 6.79%
183 Валентин Красимиров Валентинов ОУ "Васил Левски" Враца 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
183 Ванеса Владимирова Попова СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
183 Михаела Стефанова Здравкова СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
183 Николай Калинов Димов V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
183 Рослана Пламенавоа Йорданова ОУ "Христо Ботев" Мездра 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
183 Сашко Стоянов Тонев V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
184 Виктор-Синан Николаев Бъчваров ОУ "Д-р Иван Селимински" Сливен 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
184 Таня Димитрова Първанова  СУ "Христо Ботев" Враца 0 0.00% 3 5.00% 2.50%