Конкурси»2018»Математика»Математически звезди

"Математически звезди" 2018 г.

    ГЕНЕРАЛЕН РЕЙТИНГ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕН НА БАЗАТА НА СЛЕДНИТЕ ТРИ СЪСТЕЗАНИЯ:
  • национален турнир „Черноризец Храбър“ (1 ноември 2017 г.)
  • национален турнир „Иван Салабашев“ (2 декември 2017 г.)
  • международен конкурс „Европейско кенгуру“ (17 март 2018 г.)

Рейтинговото класиране ще бъде направено като максималният брой точки на първите три състезания е приравнен към 100. Това прави състезанията равностойни. След това се взимат двата най-добри от трите резултата, които носят 50% от финалния рейтинг. Към тях се прибавя резултата от "Математически звезди" 2017.

"Математически звезди" ще се проведе на 16 и 17 юни 2018 г. в гр. Пловдив.