Конкурси»2017»Математика»Математически звезди

Задачи и решения от финален кръг "Математически Звезди"