Конкурси»2017»Математика»Математически звезди

Рейтингово класиране "Математически Звезди" 2017

Заб: Финалното класиране за 4-6 клас е оформено след добавяне на точки (от 0-20 т.) от допълнителна задача за описание. Максималният възможен рейтинг е 120%.