Благотворителност»Покана за безплатна лятна математическа школа 2011 г.

Покана за безплатна лятна математическа лагер-школа Амбелиц 2011 г.

Екип турнир „Черноризец Храбър” организират безплатна национална лагер-школа по математика за 5 и 6 клас за финалистите от турнира.

СНЦ „НИДЕ” подарява същата школа за финалистите от рейтинговото ни класиране 2 до 7 клас.