Благотворителност»Коледна благотворителна изложба и бал 2010 г.

Коледна благотворителна изложба и бал 2010 г.

"Очите на добротата"
Искам да съм мъничък вълшебник,
за да мога с пръчица в ръка
да създам магически учебник,
който се нарича "Доброта"!


УС на сдружение “НИДЕ” благодари на всички, които подкрепиха благородната инициатива за набиране средства за лечението на Таня Рачева и купиха картички и картини от коледната благотворителна изложба на децата от студио по рисуване към Академия “XXI век”.

Благодарности за екипа на Академия “XXI век”: Мария Василева, Елена Тодорова, Божидар Божиков.

Специални благодарности за художниците Николай Рогачев и Георги Чепилев, които подготвиха прекрасната изложба.

Благодарности за Мария Генова и ученичките от Професионална гимназия по облекло „Ана Май”, включили се в благотворителната инициатива с авторско ревю.

Благодарности към Нов музикален център, клуб по спортни танци „Сиянаданс”.

Благодарности към студио за модерен балет „Електрa"

Благодарности към децата, които с готовност се включиха в благотворителната инициатива: Зорница Асанска, Цветомира Памукчиева, Виктория Замова.

Благодарности към родители и гости, които подкрепиха децата в благородната им инициатива:

Красимира Демирова, Елена Трифонова, Валентина Терзийска, Калина Драмова, Веселина Пулевска, Екатерина Генчева, Мая Анастасова, Антоний Ткаченко, Йоана Дончева, Невяна Караиванова, Росица Бончева, Радка Чолакова, Анна Георгиева, Елена Маринчевска, Дениз Вълков, Галина Дачева, Илина Енчева, Донка Гърдева, Евгени Кайряков, Евтимия Първанова, Сузана Джанекова, Красимира Георгиева, сем. Ташукови, Георги Георгиев, Кристина Андреева, Зорница Асанска, Росица Янчева, Елена Даскалова, Милена Андреева, Мария Кузманова, Константин Гиритлиев, Николай Вълков, Снежина Златарева, Виктория Замова, Марио Гургутов, Антоанета Ковачева, Ирина Карадимова, сем. Василеви, сем. Петрови, сем. Терзийски, сем. Крълеви, сем. Кайрякови, сем. Райчеви, сем. Геневи, сем. Пенкови, сем. Топалови, сем. Пулевски, сем. Димитрови, сем. Тракови, сем. Саламбашеви, сем. Чолакови, сем. Енчеви, сем. Драганови, сем. Христозови, сем. Асански, сем. Вълкови, сем. Калинови, сем. Арнаудови, сем. Демирови, сем. Станеви, сем. Гиритлиеви, сем. Андрееви, сем. Първанови, сем. Проданови, сем. Георгиеви, сем. Дончеви, сем. Драмови, сем. Кузманови, сем. Андрееви, сем. Маринчевски, сем. Яневи, сем. Вълкови, сем. Георгиеви и дарителите, пожелали анонимност.

Благодарение на вас в банковата сметка на Таня Рачева преведохме 700 лв.


В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен - Весела Коледа!