ПРОТОКОЛ №1
  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА НА 9 ЮНИ 2017  - АНТИЧЕН СТАДИОН ПЛОВДИВ
ЗА УЧАСТИЕ В AIMO 2017 - МАЛАЙЗИЯ на 9 деца от Пловдив
  дарители сума
1 Божана Праматарова 65
2 Атанас Атанасов 45
3 Силвия Чуканска 40
4 Нона Джуркова 30
5 Мария Щрегарска 30
6 Стойка Недкова 30
7 Валентина Христова 30
8 Спас Костадинов 30
9 Тодор Тодоров 30
10 Даниела Костадинова 30
11 Ивайло Червенков 30
12 Янушка Узунова 30
13 Емилия Стефчева 115
14 Вера Андрова-Апостолова 25
15 Светла Георгиева 25
16 Кремена Кирова 25
17 Хрисимира Лозанова 25
18 Иван Тодоров 25
19 Таня Георгиева 25
20 Лъчезар Ризов 25
21 Емилия Стефчева 25
22 Илия Николов 25
23 Стефан Шилев 25
24 Тодорка Рангелова 25
25 Рахиме Арифова 25
26 Десислав Шекерлетов 25
27 Мария Гюрова 25
28 Александър Шекерлетов 25
29 Костадин Райчев 25
30 Милена Попова 25
31 Неда Енева 25
32 МАМС Трейдинг ООД 20
33 Павлина Роланска 20
34 Иванка Манджукова 20
35 Георги Сребрев 20
36 Стела Найденова 20
37 Красимира Демирова 20
38 Биляна Дерменджиева 20
39 Нина Арсова 20
40 Лариса Заимова 20
41 Стоянка Петкова 20
42 Цвета Попова 20
43 Радка Симеонова 15
44 Теодора Стоянова 15
45 Светослава Андреева 15
46 Илиана Димитрова 15
47 Петър Мицев 15
48 Кирил Десев 15
49 Румяна Арнаудова 15
50 Ясен Пенчев 15
51 Димитрина Петрова-Стоянкова 15
52 Златина Кърджева 15
53 Жара Еленска 15
54 Гергана Зашева 15
55 Тодор Митрушев 15
56 Спас Костадинов 15
57 Антонина Хаджи-Манич 10
58 Лъчезар Ризов 10
59 Лъчезар Ризов 10
60 Ясен Пенчев 10
61 Стела Досева 10
62 Стела Досева 10
63 Камелия Иванова 10
64 Станислава Гичева 10
65 Христина Петрова 10
66 Петър Мицев 10
67 Румяна Арнаудова 10
68 Даниела Генчева 10
69 Даниела Генчева 10
70 Даниела Генчева 10
71 Милена Милева 10
72 Светлин Димитров 10
73 Валентина Радева 10
74 Томи Георгиев 10
75 Иванка Якимова 10
76 Валентин Сиромахов 10
77 Диана Симеонова 10
78 Димитър Сребков 10
79 Ива Бонджева 10
80 Даниел Каменов 10
81 Стефан Станев 10
82 Цветомир Генчев 10
83 Веселина Димитрова 10
84 Теменужка Георгиева 10
85 Мая Бекярова 10
86 Станимир Кабаиванов 10
87 Диляна Колева-Ангелчева 10
88 Матей Панчаревски 10
89 Румяна Ранджева 10
90 Сава Танев 10
91 Мария Русалова 10
92 Теодора Стоянова 10
93 Даниел Петров 10
94 Костадин Райчев 10
95 Виктор Иванов 10
96 Марина Маркович 10
97 Даниела Илиева 10
98 Снежана Иванова 10
99 Найден Начев 10
100 Кирил Десев 10
101 Тодор Колев 10
102 Стефан Мутафчиев 10
103 Камелия Александрова 10
104 Мария Павлова 10
105 Иван Мазников 10
106 Василка Събева 10
107 Николай Илиев 10
108 Красимир Ангелов 10
109 Анелия Костадинова 10
110 Мария Любенова 10
111 Делка Амуджиева 10
112 Добринка Чингарова 10
113 София Аджарова 5
1980